Jongerenreizen

Leren en respecteren – van elkaar.

UmojaZoals u hoogstwaarschijnlijk weet, besteden we in onze parochie veel tijd en energie aan diverse projecten in Tanzania. Alle jongeren die “vroeger” op de St. Willibrordusschool hebben gezeten, zullen hier ongetwijfeld nog herinneringen aan hebben, zij het met het verkopen van kalenders en sponsors zoeken voor de wandelactie of de spaarpotjes in de klas. Dat was “toen” zo en is nog steeds zo. Dit komt omdat we merken dat de hulp die we zo geven en gegeven hebben nog steeds veel vruchten afwerpt. Er is de afgelopen periode erg veel gebeurd in Tanzania door de hulp vanuit Herveld.

Nu hebben we het idee opgevat om jongeren de kans te geven om zelf eens te gaan kijken in Tanzania of die acties werkelijk zin hebben gehad en nog veel belangrijker om eens te praten met jongeren uit dit land en zo te ervaren dat er erg veel overeenkomsten zijn maar ook echte verschillen. We willen jongeren vanuit  Herveld-Andelst (en omstreken) de kans geven om vanuit wederzijds respect te leren van elkaar, te communiceren met elkaar.

Inmiddels hebben we al twee jongerenreizen georganiseerd. Eén in 2008 en één in 2011. Tijdens deze reizen hebben de jongeren o.a. scholen, watertanks en andere projecten van MOV bezocht. Daarnaast zijn ze in contact gekomen met de studenten van FOTAS. Onder de kopjes jongerenreis 2008, jongerenreis 2011 en jongerenreis 2015 leest u meer over de ervaringen van deze jongeren en wat deze reis voor hen betekend heeft.

water halen 2008