In Nederland…

André Hoogveld – Voorzitter
Mijn naam is André Hoogveld, geboren in 1954, in mijn dagelijks leven (met veel plezier) directeur van basisschool St. Willibrordus in Herveld. Daarnaast ben ik gehuwd, twee dochters en ik inmiddels opa van 4 geweldige kleinkinderen.

In mijn spaarzame vrije tijd ben ik vaak actief voor verschillende projecten in Tanzania. Doordat ik inmiddels verschillende malen dit prachtige land heb mogen bezoeken, omdat ik daar inmiddels veel geweldige mensen heb mogen ontmoeten, ben ik geraakt! Geraakt door de leefsituatie van mensen in Tanzania, geraakt door het prachtige land en door de vriendelijke mensen, maar het meest geraakt door het grote verschil tussen de leefomstandigheden van mensen hier en in Tanzania.

Daarom ben ik al sinds 1977 lid van de MOV Herveld [ waarvan al lang voorzitter], en sinds 1989 zet ik me ook in voor de Stichting Fotas.

Dit werk doe ik graag omdat ik er in geloof, omdat ik vind dat je niet niets moet doen omdat je niet alles kunt doen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat we de wereld moeten en kunnen verbeteren maar dat we dan eens niet bij onszelf moeten beginnen.

Judith Derksen – Penningmeester

Mijn naam is Judith Derksen-Beijer, geboren in 1965, en woonachtig in Herveld. Sinds 2015 ben ik betrokken bij de MOV om het penningmeesterschap te regelen.

Mijn 4 kinderen hebben jaren via de St. Willibrordusschool gewandeld voor de MOV. Tijdens deze periode zijn er watertanks gekomen en is er een ziekenhuisje gebouwd in Tanzania. Hierdoor heb ik ervaren dat je altijd iets kunt doen voor de mensen die hulp nodig hebben.

Karen Bartels – Secretariaat

Mijn naam is Karen Bartels, ik ben sinds 2003 secretaris van de MOV Herveld. Ook ik ben opgegroeid met de MOV, mijn moeder is vanaf 1977 lange tijd lid geweest van de MOV en zelf heb ik als kind altijd fanatiek de sponsorloop gelopen.

In 2010 ben ik naar Tanzania geweest waar we verschillende projecten van de MOV hebben bezocht, een naaiatelier, meisjeshostels, scholen, watertanks, ziekenhuizen. Een bijzondere en indrukwekkende reis met een lach en een traan…

Ik ben ontzettend trots op wat de MOV in de afgelopen 40 jaar gepresteerd heeft in samenwerking met de priesters in Tanzania. Wat zou de MOV zijn zonder de hulp van alle kinderen die jaar op jaar de sponsorloop lopen of alle verenigingen, scholen, bedrijven, stichtingen en particulieren die ons financieel steunen. Wat zou het geweldig zijn als de MOV nog eens op uw trouwe hulp mag rekenen!

Want de MOV blijft op verschillende fronten bezig voor onze medemensen in het arme Tanzania…

Linda van Eekeren

Ik ben Linda van Eekeren en ben sinds begin 2012 lid van de MOV. Van jongs af aan ben ik al bekend met de MOV. Als leerling op basisschool st Willibrordus in Herveld, zamelde we met de sponsorloop al geld in voor de MOV.

Tijdens mij opleiding als hbo- verpleegkundige bestond er de mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen. Samen met een vriendin heb ik 2005 3 maanden stage gelopen in een ziekenhuis in Malawi. Dat is heel wat anders als je dat vergelijkt met werken in de zorg in Nederland.

Je ziet met eigen ogen hoe goed wij het hier hebben. Na de stage zijn we een rondreis door Malawi en Zambia gaan maken. Ook heb ik in 2008 2 maanden door Tanzania en Malawi rond getrokken. Deze reizen hebben veel indruk op mij gemaakt. Ook heb ik hierdoor kunnen ervaren dat Afrika nog behoorlijk wat hulp kan gebruiken. Dit was mij motivatie om iets te doen voor Afrika. Wonende in Herveld en omdat ik er al mee bekend was, leek de MOV mij de meest geschikte organisatie om vrijwilligerswerk voor te doen.

Behalve dat we met de MOV goed werk en ondersteuning mogelijk maken, is het ook gewoon leuk om met een groep enthousiaste mensen na te denken over mogelijkheden voor anderen die het minder makkelijk hebben. Wanneer die plannen dan ook nog eens echt resultaat opleveren geeft dat mij natuurlijk een goed en voldaan gevoel.

 Suzan Merkus-Blumers

Ik ben Suzan Merkus-Blumers, geboren in 1987 en sinds begin 2018 betrokken bij de MOV. Via mijn zus Linda, die al langer vrijwilliger is bij de MOV, ben ik ingegaan op het verzoek om de website en de Facebook-pagina van de MOV te verzorgen. Sinds eind 2018 verzorg ik ook updates over de bezigheden van de MOV in de Dorpskrant etc.

Ik koester goede herinneringen aan de sponsorlopen van de St. Willibrordusschool die ik met veel fanatisme heb volbracht, maar na de basisschool ben ik de MOV uit het oog verloren. Er ging een wereld voor me open toen ik las waar de MOV zich intussen allemaal mee bezig heeft gehouden en heeft bereikt. Een mooi voorbeeld hoe ontwikkelingswerk in een arme streek wél goed tot zijn recht komt. Ik heb respect voor André en de andere vrijwilligers dat ze dit goede werk al jarenlang voortzetten en steeds nieuwe plannen bedenken om de regio te verbeteren.

Bart Peperkamp

Mijn naam is Bart Peperkamp, geboren in 1989, woonachtig in Herveld en in mijn dagelijks leven werkzaam als accountant bij PricewaterhouseCoopers.  Door mijn basisschoolperiode op de St. Willibrordusschool ben ik al vroeg in aanraking gekomen met de MOV en haar projecten in Tanzania. Ik koester de fascinerende verhalen van meester André en de jaarlijkse sponsorlopen.

In 2008 was ik bevoorrecht om aan de eerste jongerenreis naar Tanzania deel te nemen. Ik heb met eigen ogen kunnen zien hoe goed werk de MOV verricht aldaar en hoe broodnodig deze hulp is. Een onbeschrijfelijk mooie en indrukwekkende reis die ik mezelf als de dag van gister nog kan herinneren. De indrukwekkendste reis uit mijn leven.

Nu, 11 jaar later, zal ik deze reis opnieuw gaan beleven in 2019. Niet als deelnemer maar als begeleider. Een reis waar ik enorm naar uit kijk. Eenmaal in Tanzania geweest, raakt dat je en laat het je niet meer los.

Sinds januari 2019 maakt ik onderdeel uit van de MOV. Ik hoop zo een steentje te kunnen bijdragen aan de projecten van de MOV en de leefwereld van de mensen aldaar te verbeteren. Met mijn eigen ogen heb ik kunnen bewonderen dat met alle “beetjes” hulp vanuit Nederland mooie projecten gerealiseerd kunnen worden die de mensen in Tanzania direct helpt. Doe niet niets, omdat je niet alles kunt doen!

One thought on “In Nederland…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *