De Millenniumdoelen

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen. De MOV-groep richt zich vooral op de doelen 2,3, 4 en 6.

In 2015 moeten alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen.

doel 2Op dit moment gaat 1 op de 5 kinderen in ontwikkelingslanden nog niet naar school. Vaak worden zij thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden of een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Het spreekt vanzelf dat hier een grote zorg van ons ligt omdat we vinden dat de ontwikkeling van een land begint met goed onderwijs.

Enkele resultaten van de MOV tot nu toe:

 • Diverse scholen hebben geld ontvangen voor meubilair voor de vele groepen;
 • Er zijn veel klaslokalen gebouwd, zelfs een grote recreatieruimte tevens overblijflokalen/keuken;
 • Er is een fonds opgericht waaruit de school geld kan halen om de kinderen maïspap te geven;
 • De studie voor een kleuterjuf is betaald;
 • Reparaties aan de gebouwen zijn gefinancierd;
 • Er is geld gegeven voor leermiddelen.
 • Er zijn 2 kleuterscholen[Kindergartens] gebouwd.

In 2015 zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig.

doel 3Mannen en vrouwen hebben formeel dezelfde rechten. Dit is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen. In de praktijk blijkt dit echter niet voldoende om discriminatie en achterstelling van vrouwen tegen te gaan. Dit streven spreekt ons bijzonder aan omdat we gezien en ervaren hebben dat er werkelijk grote ongelijkheid is in Tanzania tussen de rechten van mannen en vrouwen.

Resultaat:

 • Inmiddels drie grote hostels[ speciaal voor meisjes] gebouwd waar meisjes op een veilige manier kunnen en mogen studeren. De praktijk was dat veel meisjes niet meer naar school gingen omdat de reis naar en van school vaak veel te gevaarlijk was. Meisjes bleven thuis en het verschil tussen mannen en vrouwen werd alleen maar groter. Op “onze” hostels zitten nu minstens 300 meisjes die nu in ieder geval voortgezet onderwijs volgen. Er zijn veel scholen die onze hulp hebben gevraagd. We zijn dus nog niet klaar.

Minder kindersterfte.

doel 4Het aantal kinderen dat in ontwikkelingslanden voor de vijfde verjaardag overlijdt moet in 2015 met twee derde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Dit is het vierde millenniumdoel. Wereldwijd sterven ruim 10 miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar. In Afrika zijn dat ongeveer 1 op de 5 kinderen, in Nederland 1 op de 200. Ook voor ons is dit een speerpunt en trachten we de ons bekende ziekenhuizen in Biharamulo en Kayanga te helpen waar mogelijk en nodig.

Enkele resultaten:

 • Om er voor te zorgen dat een ziekenhuis ook tijdens grote droogte over voldoende water zou kunnen beschikken, hebben we gezorgd dat er een zeer grote, roestvrijstalen watertank aangeschaft kon worden;
 • Voor alle patiënten zijn muskietennetten en dekens aangeschaft. Hierdoor is de kans op Malaria een beetje teruggedrongen;
 • Er is een koelkast gekocht die werkt op zonnecellen. Hierdoor kan bloed enkele dagen bewaard blijven;
 • Er is veel geld gegeven voor medicijnen;
 • Er zijn computers en laptops gestuurd. De hele administratie van dit ziekenhuis kan nu ingevoerd worden;
 • Voor de allerarmsten is er een armenfonds opgericht en in stand gehouden. Door dit fonds zijn de zwaksten ook in staat om naar het ziekenhuis te gaan. [ Er zijn in het verleden genoeg bevallingen misgegaan omdat ze het inschrijfgeld niet konden betalen!];
 • De mensen die lijden aan lepra ontvangen regelmatig voedselpakketten [ zout, olie, rijst en suiker] voor de eerste levensbehoeftes. Vaak krijgen ze dit met Kerstmis;
 • Er is een grote bijdrage geleverd aan de energievoorziening van het ziekenhuis, mede door onze hulp zijn er zonnecollectoren aangeschaft;

Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes.

doel 6Wereldwijd zijn er 39 miljoen mensen besmet met het hiv/aids-virus. Het grootste deel daarvan, 25 miljoen mensen, leeft in Sub Sahara Afrika. In deze regio is aids de belangrijkste doodsoorzaak. Een andere veel voorkomende doodsoorzaak in Afrika is malaria. Van de 1 miljoen slachtoffers per jaar woont 90% in Afrika. Graag dragen we ons steentje bij aan dit doel. In dit gebied is de beschikbaarheid van drinkwater een groot probleem. Veel ziekten en kindersterfte ten gevolge van weinig en vervuild drinkwater.

Enkele resultaten:

 • In de loop van de jaren zijn vele kleinere projecten gesteund o.a. voor weeskinderen in deze streek omdat ook Tanzania erg getroffen wordt door de ziekte AIDS.
 • Inmiddels is de bouw van 11 grote watertanks van 100.000 liter inhoud per tank gerealiseerd. Hierdoor hebben dorpen/ziekenhuizen/scholen de beschikking over een hoeveelheid redelijk veilig drinkwater. Verder hoeven kinderen niet dagelijks vele uren te besteden aan het halen van water.

Benieuwd hoe het er op dit moment voor staat met de millenniumdoelen? Klik dan hier.