Zij gingen u al voor!

Het succes van onze stichting zou natuurlijk nooit kunnen plaatsvinden:

    • Als je niet in een gemeenschap zou wonen waar de mensen betrokken zijn bij wat je doet. In onze regio is die betrokkenheid aanwezig (individueel en verenigingen).
  • Als je niet geholpen wordt door alle verenigingen, stichtingen, wijkverenigingen uit de regio en ons werk actief en vaak jaarlijks steunen.

Natuurlijk worden we bij veel projecten geholpen door Cordaid en tot 2017 ook door de Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (het NCDO heeft in 2017 helaas haar werkzaamheden moeten beëindigen i.v.m. het stopzetten van de subsidie vanuit de overheid). Mede door hun hulp kunnen we al deze projecten realiseren, geweldige instellingen!

Deze hulp komt alleen maar omdat mensen er over praten, thuis en op het werk.
Want je moet wel eens geluk hebben.

IMG_1533