Onderwijs

Rulenge 2012Even in het kort over onderwijs in Tanzania:

Hoewel het analfabetisme onder de volwassen bevolking nog steeds zeer groot is is het basisonderwijs tegenwoordig gemeengoed. Onderwijs was na de onafhankelijkheid een van de speerpunten van het Tanzaniaanse beleid. Halverwege de jaren negentig kon driekwart van de bevolking lezen en schrijven. Ook zorgt de regering ervoor dat met de leerplicht en gratis basisonderwijs 9 van de 10 kinderen naar school gaat. Uit onderzoek blijkt helaas wel dat doorstroming na de basisschool een groot probleem is. De helft van de ouders kunnen zich het schoolgeld niet veroorloven.  Onze partner stichting FOTAS (Fonds Tanzaniaanse Studenten) probeert daar verandering in te brengen door deze studenten te sponsoren.

Kleuterschool Katoke 2012In Tanzania blijft ook een groot tekort aan goede leervoorzieningen, leerkrachten en leerboeken. Scholen zijn vaak klein en slecht onderhouden. In een klas zou er een maximum van 50 leerlingen moeten zijn, 90 leerlingen is echter geen uitzondering in dit land.

De vrouwen zijn ook in het onderwijs nog achtergesteld. Vooral meisjes verlaten vroegtijdig de basisschool zodat ze thuis kunnen werken.  Ouders achten onderwijs voor jongens belangrijker. Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk meisjes naar school gaan hebben we ondertussen enkele projecten gestimuleerd die dit stimuleren. Het studiehuis in Kaisho, een hostel voor meisjes in Kituntu en  een meisjeshostel in Katoke.