Microfinanciering

Een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van Tanzania zijn microkredieten. MOV Herveld zet zich in voor microfinanieringsprojecten voor vrouwen. De vrouwen worden over het algemeen nog achtergesteld. Met behulp van microkredieten geven we de vrouwen zelfstandigheid wat zij zien als een vorm van emancipatie. De vrouwen lenen weliswaar als individu een bedrag maar doen dat binnen een ‘leengroep’, die minimaal uit drie vrouwen bestaat. Als groep zijn ze ook verantwoordelijk voor de aflossing van alle leningen. Niemand binnen de groep wil het ‘zwarte schaap’ zijn dat haar lening niet kan aflossen. Ondertussen hebben we bij MOV Herveld al meerdere succesvolle vrouwengroepen!

Vrouw Tanzania