Bedded Dispensary

IMG_1635Project ”Bedded Dispensary”

De bouw van een Bedded Dispensary (klein ziekenhuisje) in Kayanga , Tanzania. Deze dispensary is een klein ziekenhuisje waar mensen ook de eerste noodzakelijke verzorging ontvangen. Er kunnen maximaal 50 mensen opgenomen worden Hierbij denken we vooral aan zwangere vrouwen, maar ook kinderen. Later kunnen we hier misschien meerdere afdelingen aan toe voegen (hierbij kun je denken aan een HIV/AIDS afdeling, Laberatorium, kraamafdeling, operatiekamer, keuken, magazijn etc.

Waarom dit project?
In dit gebied (ten westen van het Victoriameer, op de grens met Rwanda en Uganda) groeit de bevolking erg hard. De regio in de buurt van Kayanga is een vruchtbaar en zeer mooi gebied. De stad is gebouwd op een heuvel met veel dorpjes in de lager gelegen vallei. Gedurende het regenseizoen wordt dit gebied een soort moeras en mensen verbouwen er veel gewassen zoals bananen, bonen en koffie. De regio heeft te kampen met een groot probleem: malaria. Het gebied is bekend als de ‘malaria belt’. Juist in dit mooie en vruchtbare gebied sterven erg veel mensen (speciaal kinderen en zwangere vrouwen) aan malaria. Niet alleen Kayanga maar ook de omringende dorpen hebben dringend behoefte aan een goed georganiseerd en geoutilleerd ziekenhuisje. U moet zich realiseren  dat er in Tanzania maar 1 arts beschikbaar is op 50.000 mensen! Iets wat in Nederland volstrekt ondenkbaar is.

Niet alleen Kayanga maar ook de omringende dorpen hebben dringend behoefte aan structurele gezondheidszorg. Omdat de MOV-Herveld al vele ‘grotere’ projecten in deze regio heeft gerealiseerd, heeft de bisschop van Kayanga (Rt. Rev. Bishop Almachius Rweyongeza) MOV-Herveld benaderd met het verzoek om het bisdom te helpen met het realiseren van deze voorziening.

Doelen op korte termijn (enkele jaren).
Nu het ziekenhuis gebouwd is willen we de  volgende doelen nastreven:

  • We gaan de mensen in deze regio, een regio die behoort tot de armsten van de wereld betere gezondheidszorg geven.
  • We gaan natuurlijk door de realisatie van deze dispensary mensen redden, o.a. mensen die lijden aan Malaria.
  • We gaan de strijd aan tegen ondervoeding, speciaal bij kinderen.
  • We gaan vrouwen helpen bij hun zwangerschap en hun bevalling in het bijzonder.
  • We gaan voorlichting over gezondheid op scholen, instelling en onder ‘ de gewone mensen’ verbeteren.
  • We gaan een gezondheidscenter realiseren dat als voorbeeld dient in de regio en in het land.

Doelen op ‘lange’ termijn:

  • We leveren een bijdrage aan het realiseren van enkele van de millennium doelen, zo gaan we de kindersterfte terugdringen, het verbeteren van hulp aan zwangere vrouwen, gecombineerd met een strijd tegen HIV/Aids, malaria en andere ziektes.
  • Het ontwikkelen en implementeren van een duurzaam gezondheidsprogramma, het voorkomen van ziekten heeft grote/hoge prioriteit naast een verbeterde medische hulpverlening.
  • Het geven van workshops waarin gezondheidszorg het centrale thema is en mensen bewust gemaakt worden. Hierbij wordt aandacht geschonken aan diverse doelgroepen, met zwangere vrouwen en jongeren in het bijzonder, maar ook aan vrouwen in het algemeen.